Có 1 kết quả:

xuè xī chóng

1/1

xuè xī chóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

schistosoma