Có 1 kết quả:

xuè xī chóng bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

schistosomiasis