Có 1 kết quả:

xuè xī chóng

1/1

xuè xī chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

schistosoma