Có 1 kết quả:

xuè shuān xíng chéng

1/1

xuè shuān xíng chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

thrombosis