Có 1 kết quả:

xuè qì fāng gāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

full of sap (idiom); young and vigorous