Có 1 kết quả:

xuè liú chéng hé

1/1

xuè liú chéng hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rivers of blood (idiom)
(2) bloodbath