Có 1 kết quả:

xuè qīng zhāng lì sù

1/1

Từ điển Trung-Anh

serotonin