Có 1 kết quả:

xuè guǎn shè yǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

angiography