Có 1 kết quả:

xuè xì bāo

1/1

xuè xì bāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

blood cell