Có 1 kết quả:

xuè xì bāo

1/1

xuè xì bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

blood cell