Có 1 kết quả:

xuè mài ㄒㄩㄝˋ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

blood vessels