Có 1 kết quả:

xuè mài

1/1

xuè mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

blood vessels