Có 1 kết quả:

Xuè xīng Mǎ lì ㄒㄩㄝˋ ㄒㄧㄥ ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Bloody Mary