Có 1 kết quả:

xuè sè sù chén jī zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

hemochromatosis