Có 1 kết quả:

xíng xíng duì

1/1

Từ điển Trung-Anh

firing squad