Có 1 kết quả:

xíng náng

1/1

xíng náng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) traveling bag
(2) luggage