Có 1 kết quả:

xíng jiāng gào qìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to run short (idiom)