Có 1 kết quả:

xíng zhèng qū huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)