Có 1 kết quả:

xíng xīng

1/1

xíng xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) planet
(2) CL:顆|颗[ke1]