Có 1 kết quả:

háng hào

1/1

háng hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(registered) company

Một số bài thơ có sử dụng