Có 1 kết quả:

xíng jūn lǐ

1/1

xíng jūn lǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

military salute