Có 1 kết quả:

xíng chē ㄒㄧㄥˊ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to drive a vehicle
(2) movement of vehicles