Có 1 kết quả:

xíng jìn dǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

forward gear