Có 1 kết quả:

xíng jiǔ lìng

1/1

xíng jiǔ lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to play a drinking game