Có 1 kết quả:

yǎn shè gé zi

1/1

yǎn shè gé zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

diffraction grating (physics)