Có 1 kết quả:

wèi xīng ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) satellite
(2) moon
(3) CL:顆|颗[ke1]