Có 1 kết quả:

wèi xīng

1/1

wèi xīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) satellite
(2) moon
(3) CL:顆|颗[ke1]