Có 1 kết quả:

wèi xīng chéng ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄔㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) "satellite" town
(2) edge city
(3) exurb