Có 1 kết quả:

wèi xīng diàn shì ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

satellite TV