Có 1 kết quả:

chōng xiàng

1/1

chōng xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to charge into