Có 1 kết quả:

chōng làng bǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) surfboard
(2) paddleboard