Có 1 kết quả:

yī dōu

1/1

yī dōu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pocket