Có 1 kết quả:

yī guān zhǒng

1/1

yī guān zhǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cenotaph