Có 1 kết quả:

yī yuán tǐ

1/1

yī yuán tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chlamydia (genus of intracellular parasitic bacteria)