Có 1 kết quả:

yī zǐ

1/1

yī zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

covering