Có 1 kết quả:

yī lǚ

1/1

yī lǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

clothes and shoes