Có 1 kết quả:

yī dài

1/1

yī dài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) belt
(2) sash
(3) attire (clothes and belt)