Có 1 kết quả:

yì jiǎ

1/1

yì jiǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

armor