Có 1 kết quả:

yī zhuó ㄧ ㄓㄨㄛˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

clothes