Có 1 kết quả:

yī zhuó

1/1

yī zhuó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

clothes