Có 1 kết quả:

yī qīn

1/1

yī qīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

burial clothes

Một số bài thơ có sử dụng