Có 1 kết quả:

yī qún

1/1

yī qún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

female clothing

Một số bài thơ có sử dụng