Có 1 kết quả:

yī zhuāng

1/1

yī zhuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

garment