Có 1 kết quả:

yī gōu

1/1

yī gōu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

clothes hook