Có 1 kết quả:

yī gōur

1/1

yī gōur

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 衣鉤|衣钩[yi1 gou1]