Có 1 kết quả:

yī lǐng

1/1

yī lǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) collar
(2) neck