Có 1 kết quả:

yī shì

1/1

yī shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

clothes and ornaments