Có 1 kết quả:

yī yú ㄧ ㄩˊ

1/1

yī yú ㄧ ㄩˊ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

silverfish (Lepisma saccharina)