Có 1 kết quả:

bǔ xí

1/1

bǔ xí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to take extra lessons in a cram school or with a private tutor