Có 1 kết quả:

bǔ cháng fèi

1/1

bǔ cháng fèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

compensation