Có 1 kết quả:

bǔ shù

1/1

bǔ shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

complementary number