Có 1 kết quả:

bǔ yè

1/1

bǔ yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fluid infusion