Có 1 kết quả:

bǔ mǎn

1/1

bǔ mǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make up for what is lacking
(2) to fill (a vacancy)
(3) to replenish